Hợp tác với công ty truyền thông của Nhật Bản | Nhà hát kịch Hà Nội

Hợp tác với công ty truyền thông của Nhật Bản

       NHÀ HÁT KỊCH HÀ NỘI GẶP MẶT THÂN MẬT  CÔNG TY TNHH

GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG LDH CỦA NHẬT BẢN

         Ngày 12/04/2017, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có buổi gặp mặt thân mật với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông LDH Nhật Bản. Công ty TNHH Giải trí và truyền thông LDH là một công ty có quy mô lớn, các mảng nội dung công ty sản xuất rất đa dạng và phong phú: lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, kịch nghệ, vũ đạo, lồng tiếng, các ấn phẩm sách báo về nghệ thuật, các khoá đào tạo nghệ thuật …

           

Hy vọng trong tương lai, Nhà hát Kịch Hà Nội và Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông LDH sẽ có nhiều cơ hội hợp tác và cùng phát triền./.

Nhà hát Kịch Hà Nội