Nhà Hát Kịch Hà Nội biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng Bộ TP Hà Nội lần thứ XVI | Nhà hát kịch Hà Nội

Nhà Hát Kịch Hà Nội biểu diễn chào mừng Đại hội Đảng Bộ TP Hà Nội lần thứ XVI

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhà Hát Kịch Hà Nội biểu diễn chùm hài kịch “Cười ơi 2” và chùm hài kịch “Những sắc màu tình yêu” tại các Tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Chương trình cụ thể:

–      Ngày 10/10/2015, Nhà Hát biểu diễn chùm kịch ngắn “Ghen”, “Thử thách”, “Tình yêu lính đảo” tại Thành phố Bắc Ninh.

–      Ngày 13/10/2015, Nhà Hát biểu diễn chùm kịch ngắn “Không đòi quà”, “Tình huống khó xử”, “Lời ong tiếng ve”, “Ai cho tôi tình yêu” tại Rạp Sông Thương- Thành phố Bắc Giang.

–      Ngày 15/10/2015, Nhà Hát biểu diễn chùm kịch ngắn “Không đòi quà”, “Tình huống khó xử”, “Lời ong tiếng ve”, “Ai cho tôi tình yêu” tại Nhà văn hóa lao động- Thành phố Hải Dương.

NHÀ HÁT KỊCH HÀ NỘI