Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và triển khai công tác năm 2018 | Nhà hát kịch Hà Nội

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và triển khai công tác năm 2018

         Sáng ngày 29/12/2017 tại Rạp Công Nhân số 42 Tràng Tiền, Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và triển khai công tác năm 2018. Tới tham dự Hội nghị có: đồng chí Đinh Văn Luyến – Đảng uỷ viên Đảng uỷ Sở, Uỷ viên Thường vụ Ban chấp hành Công đoàn Sở, Trưởng phòng Quản lý TDTT Sở VHTT Hà Nội, đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, đ/c Trần Thị Minh Hoà – Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà hát Kịch Hà Nội.

        Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã trình bày bản Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch triển khai công tác năm 2018. Các cán bộ, công chức, viên chức của Nhà hát cũng đã có những ý kiến phát biểu, những đề xuất tích cực để xây dựng bản kế hoạch công tác năm 2018. Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, phát động phong trào thi đua và công bố Quyết định thi đua khen thưởng năm 2017 dành cho các cá nhân và tập thể xuất sắc.

       Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần nhất trí cao của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức. Điều này góp phần giúp cho Nhà hát có thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

Nhà hát Kịch Hà Nội.