Tower of the soul | Nhà hát kịch Hà Nội

Kịch nước ngoài

Tower of the soul

  • Start year: 2011
  • Ccript: Phỏng theo tác phẩm cùng tên của Alexsandre Dumas
  • Directed by: NSND Doãn Hoàng Giang
  • Actor main: NDND Hoàng Dũng, NSƯT Thu Hà, NSƯT Công Lý, NSƯT Xuân Đồng, NS Hoàng Sơn, NS Thanh Hương.... và cùng tập thể diễn viên Nhà Hát Kịch Hà Nội

The drama content

Along can categories