Cười ơi 2 | Nhà hát kịch Hà Nội

Hài kịch

(Tiếng Việt) Chùm hài kịch “Cười ơi 2”

  • Start year: 2012
  • Ccript: Bùi Thọ Thịnh, Đặng Trung Nghĩa, Minh Hải
  • Directed by: NSƯT Công Lý
  • Actor main: NSND Minh Hòa, NSƯT Công Lý, NS Phú Thăng, NS Tiến Hợi, NS Thúy Hà, NS Mai Huyền, NS Điền Viên, NS Quang Minh, NS Hồng Thái, NS Vệt Dũng, NS Mạnh Hưng...

The drama content

Along can categories