(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội khởi công vở “Đôi mắt” | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội khởi công vở “Đôi mắt”