Activities (daily updated) | Nhà hát kịch Hà Nội

Activities (daily updated)

Thời gianNgày thángContentĐịa điểm
18:00 - 20:2001/01/2017 - 31/12/2017Công ty CP Nhà Hát Việt tổ chức biểu diễn chầu vănRạp Công Nhân- 42 Tràng Tiền- Hoàn Kiếm- Hà Nội