(Tiếng Việt) Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III – 2018 | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III – 2018