(Tiếng Việt) “Dã Tràng” xuất ngoại đến Tuyền Châu | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) “Dã Tràng” xuất ngoại đến Tuyền Châu