(Tiếng Việt) “Cô Đẩu” Công Lý xuất sắc với vai diễn ma người – người ma | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) “Cô Đẩu” Công Lý xuất sắc với vai diễn ma người – người ma