(Tiếng Việt) Chương trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đ/c Ngô Gia Tự | Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) Chương trình kỷ niệm 110 năm ngày sinh đ/c Ngô Gia Tự