News | Nhà hát kịch Hà Nội

News

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP “NHỚ LỜI BÁC DẶN”

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP “NHỚ LỜI BÁC DẶN”

04:04 | 18-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Chương trình “Nhớ lời Bác dặn”

(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Chương trình “Nhớ lời Bác dặn”

03:54 | 18-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở kịch thiếu nhi “Điệp vụ trăng rằm”

(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở kịch thiếu nhi “Điệp vụ trăng rằm”

03:42 | 18-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội khởi công vở mới  “Ngôi nhà trong thành phố”

(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội khởi công vở mới “Ngôi nhà trong thành phố”

04:49 | 07-08-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018

(Tiếng Việt) Bế mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018

10:22 | 02-05-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Khởi công Chùm hài kịch

(Tiếng Việt) Khởi công Chùm hài kịch

09:45 | 09-04-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

Chùm hài kịch đặc sắc

10:52 | 26-02-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.