News | Nhà hát kịch Hà Nội

News

(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở “Đôi mắt”

(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở “Đôi mắt”

03:01 | 17-01-2019
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

(Tiếng Việt) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

03:59 | 15-01-2019
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Chương trình Chào năm mới 2019

(Tiếng Việt) Chương trình Chào năm mới 2019

11:33 | 15-01-2019
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Chương trình kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Tiếng Việt) Chương trình kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

04:18 | 07-01-2019
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Buổi tọa đàm vở diễn “Vùng lạnh”

(Tiếng Việt) Buổi tọa đàm vở diễn “Vùng lạnh”

01:59 | 01-01-2019
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội (19/12/2018)

(Tiếng Việt) Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Nhà hát Kịch Hà Nội (19/12/2018)

04:10 | 19-12-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội khởi công vở “Đôi mắt”

(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội khởi công vở “Đôi mắt”

03:33 | 13-12-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.