News | Nhà hát kịch Hà Nội

News

(Tiếng Việt) Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III năm 2018

(Tiếng Việt) Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III năm 2018

12:16 | 12-11-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III – 2018

(Tiếng Việt) Khai mạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III – 2018

11:11 | 06-11-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở kịch “Ngôi nhà trong thành phố”

(Tiếng Việt) Biểu diễn báo cáo vở kịch “Ngôi nhà trong thành phố”

11:33 | 26-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Lễ trao giải thưởng sân khấu 2017 và Ngày Giỗ tổ nghề Sân khấu 2018

(Tiếng Việt) Lễ trao giải thưởng sân khấu 2017 và Ngày Giỗ tổ nghề Sân khấu 2018

04:30 | 23-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.

(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức chương trình Trung thu 2018

03:24 | 23-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP “NHỚ LỜI BÁC DẶN”

(Tiếng Việt) CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP “NHỚ LỜI BÁC DẶN”

04:04 | 18-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.
(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Chương trình “Nhớ lời Bác dặn”

(Tiếng Việt) Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia Chương trình “Nhớ lời Bác dặn”

03:54 | 18-09-2018
Sorry, this entry is only available in Tiếng Việt.