55 năm hình thành và phát triển | Nhà hát kịch Hà Nội

55 years