Hanoi Drama Theatre

(Tiếng Việt) Hai viên ngọc thần(Tiếng Việt) Đứa con tội phạm(Tiếng Việt) Chùm hài kịch Oái oăm…Đời(Tiếng Việt) Vùng lạnh(Tiếng Việt) Nữ hoàng băng giá(Tiếng Việt) Sự sắp đặt của số phậnBỉ vỏChorus virusTower of the soul

Calendar

Thời gianNgày thángTên buổi biểu diễnĐịa điểm
20:0008/10/2018Ngôi nhà trong thành phốRạp Công Nhân
14:0017/10/2018Vùng LạnhRạp Công Nhân