Album ảnh | Nhà hát kịch Hà Nội - Part 2

Album ảnh

Vở kịch “Những mặt cười thấp thoáng”

02:35 | 15-12-2013
Những hình ảnh trong vở kịch "những mặt cười thấp thoáng"

Vở kịch “Điệp khúc virus”

02:20 | 15-12-2013
Ảnh giới thiệu vở kịch "Điệp khúc virus"

Ảnh nhà hát kịch Hà Nội

02:25 | 14-12-2013
Ảnh giới thiệu Nhà hát kịch Hà Nội theo thời gian