Cán bộ lãnh đạo Nhà Hát | Nhà hát kịch Hà Nội

Cán bộ lãnh đạo Nhà Hát

Ban giám đốc

cong lyGiám đốc NSND

Nguyễn Trung Hiếu

PGĐ, NSND

Trần Thị Minh Hòa

Trưởng, Phó các Đoàn, các Phòng

Thu HanhTrưởng Đoàn 1

NSƯT Bùi Thị Hạnh

Cong LYTrưởng Đoàn 2

NSƯT Nguyễn Công Lý

Duc QuangTrưởng Đoàn 3

NSƯT Dương Đức Quang

Thien TungPhó Đoàn 1

NS Lê Thiện Tùng

Mai HuyenPhó Đoàn 2

NS Mai Thị Thu Huyền

Thanh HuePhó Đoàn 3

NSƯT Phạm Thị Thanh Huệ

Duc HungTr.P Hành chính

Nguyễn Đức Hùng

Thu TrangP.P Hành chính

Trần Thị Thu Trang

Dang HanhPhó Phòng TCBD

Đặng Văn Hạnh

Tran Manh HungPhó Phòng TCBD

Trần Mạnh Hùng